PHP Module

Dấm Dagon PDF. In Email

Dấm làm từ rượu vang của chúng tôi được đóng trong chai 250 và 500 ml. Được chín lên trong thùng với hương liệu tinh tế của gỗ, nó có sức mạnh của dấm chưng cất trong điều kiện tối ưu, với đặc điểm riêng biệt về hương vị và dịu ngọt mà chỉ biết Dagon Bodegas mới biết cách đạt tới.