PHP Module

Danh sách các lô đất PDF. In Email

Sản phẩm độc đáo hương vị

Mỗi chai rượu vang của chúng tôi có lịch sử của riêng mình và lịch sử này được bảo tồn trước khi nho được sinh ra cho đến lúc đóng chai. Các lô đất của Dagon Bodegas nằm ở độ cao từ 800 đến 850 mét, chiếm khoảng 50 ha.

Mỗi lô đất có những đặc tính độc lập của nó. Tuổi đất khác nhau, các giống nho và loại đất khác nhau, bao gồm cả định hướng của đất, tất nhiên sẽ cho kết quả khác nhau.

Có thể phân biệt các lô đất trên tất cả các chai rượu của chúng tôi. Sau đây là danh sách chi tiết các tính năng của mỗi lô đất, cho phép ta biết được mảnh đất nơi từng chai rượu được làm ra.


Nombre Extensión Tipo de terreno Uva Año
La noguera 0.35 Ha tierra fértil algo arenosa bobal 1984
Sorpresa 0.65 Ha canto rodado bobal 1980
El peral 1.30 Ha canto rodado y gravillas arenosas 1973
La tablilla 0.60 Ha tierra fértil semiarenosa bobal 1990
La calera 2 Ha tierra arenas arcillosas suaves tempranillo 2003
Casilla de la calera 1.8 Ha tierra muy arenosa blanca macabeo 1990
Vallejo 5 Ha tierra arenosa suave y fresca bobal 1974
El apartamento 3 Ha tierra arenosa fresca bobal plantación 1933 pié franco
Vallejo de caudete 5 Ha diferentes tierras entre arcillosas, arenosas y gravillas tempranillo
Paraje casilla del cura 10 Ha tierras suaves arenosas bobal
Parcela 345 3.5 Ha bobal
1974
Parcela 351a 3,5 Ha viña vieja (bobal)
plantación 1935 pie franco
Olla de la ermita 0.52 Ha suelo arcilloso arenoso bobal 1940
El huerto 1.40 Ha suelo arcilloso viña vieja (bobal) plantación 1935 pie franco
Los arenales 1 Ha tierra arcillosa con grava bobal 1980