PHP Module

Quá trình lên men PDF. In Email

Hệ quả hợp lý của việc chăm sóc tuyệt vời

Khi nho tới hầm rượu, việc vặt nho khỏi cành và ép nho nhẹ nhàng sẽ khởi đầu cho một quá trình lên men tuyệt vời của nước nho, nhờ nấm men nằm ở da của trái cây có chất lượng cao được giữ nguyên vẹn, trong chừng mực ta không sử dụng bất kỳ một chất hóa học nào, kề cả những chất dùng để chăm sóc cây trồng.


Mỗi khoảnh lên men chứa nho của một khỏanh đất nhất định. Trong giai đọan này, người ta không cho thêm bất kỳ một chất nào vào phần chất lỏng. Không cần đến các chất oenolique. Cũng không cần chỉnh sửa loại nào. Rượu của chúng tôi dựa trên chất lượng của đất và của hạt. Nếu đó là loại nho tốt, nếu như trong quá trình phát triển đã có một « loại nho may mắn », ta không cần gì thêm nữa. Loại rượu hảo hạng này được tạo ra tự phát và tự nhiên, như là kết quả hợp lý của thiên nhiên và của riêng bản thân nó.


Cây nho, như người mẹ, muốn cho quả nho, con trai mình, trở thành loại rượu vang ngon. Rượu sẽ chín dần trong thùng rượu, để rồi có thể kể lại câu chuyện của mình, như một thông điệp trong chiếc chai.