Giảm độ Rượu In

Việc giảm độ rượu của chúng tôi được chuẩn bị để sử dụng trong các món ăn cao cấp. Để dành cho những khách hàng mong muốn cho món ăn của mình có các sắc thái đáng ngạc nhiên và duy nhất, đấy là đề cập đến đặc tính dinh dưỡng mà chỉ có rượu Dagon của chúng tôi mới có thể cung cấp được.

Trình bày trong chai 100ml.